רכוש אותיות

ב"ה
תורם יקר!
אשריך על השתתפותך לכתיבת ספר התורה לזכותם של ילדי ישראל העקורים.
כדי להבטיח את ביצוע המצווה וקניית האותיות לשם ולזכות בהם בחרת,
לפניך שלושה שלבים בהשתתפות בכתיבת ספר התורה :

** לבקשות וכוונות מיוחדות, לרכישת משפטים ייחודיים או פסוקים ייחודיים בספר התורה כראות עיניך וכאשר נדב לבך, צור קשר טלפוני עם אנשי השירות של העמותה במספר 077-997-822